Skip to content

Polityka prywatności i plików cookies strony internetowej: zielenina.cooking

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Magdalena Cielenga-Wiaterek, ul. Daszyńskiego 188, 44-100 Gliwice, NIP 6312374759, Magda@zielenina.cooking

2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, dodać komentarz na blogu lub skontaktować się ze mną.

3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantuję zachowanie danych osobowych w poufności.

4. W związku z przetwarzaniem osobowych, przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

5. Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z administratorem danych pod adresem magda@zielenina.cooking

Kontakt e-mailowy.

1. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje przekazany mi adres e-mail nadawcy. Ponadto, w treści wiadomości nadawca może zawrzeć również inne dane osobowe.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.

3. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi korespondencji. Jej treść może podlegać archiwizacji.

Newsletter

1. Za pośrednictwem strony możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o mojej działalności. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. Newsletter działa na zewnętrznej platformie Mailerlite.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.

3. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, a w przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera skutkuje usunięciem danych z bazy.

Komentarze

1. Gdy dodajesz komentarz na blogu, przekazujesz swoje dane w zakresie imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu strony internetowej oraz treści komentarza oraz adresu IP. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza.

2. Dane zostają zapisane w bazie systemu WordPress oraz Disqus. Dane w bazie systemu WordPress są przechowywane tak długo jak istnieje blog. System Disqus reguluje sposób przetwarzania danych bezpośrednio z użytkownikami.

Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

2. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji.

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

5. Dane na serwerze są przechowywane i przetwarzane przez system hostovita. pl.

Pliki cookies

1. Strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić jej jak najlepsze funkcjonowanie. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

2. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie do:

3. Komentarze – komentarze obsługuje system Disqus. W tym zakresie używa on swoich cookies.

4. Portale społecznościowe – na stronie są zainstalowane wtyczki umożliwiające korzystanie z funkcji społecznościowych takich platform jak Facebook, Instagram czy Youtube. Do prawidłowego funkcjonowania wykorzystują one pliki cookies.

5. Analiz i statystyk – do śledzenia statystyk moje strona ma wbudowany kod śledzący Google Analitycs firmy Google LLC, (ilość osób odwiedzających, rodzaj przeglądarki, system operacyjny odwiedzającego, czas spędzony na stronie, itp.). Zebrane informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika i są anonimowe.

6. Marketing – na platformie Facebook mogę kierować do użytkowników mojej strony reklamy. W celu śledzenia ich odwiedzin na stronie jest zainstalowany Pixel Facebooka. Facebook może też używać innych cookies

7. Filmy – na stronie są osadzone filmy pochodzące z Youtube (Google LLC). Wyświetlając je godzisz się, aby obydwie platformy wykorzystywały swoje cookies.

8. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat plików cookies. Brak zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu strony.

9. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

Postanowienia końcowe

1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój strony internetowej.

2. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.

3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: magda@zielenina.cooking